นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

   
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางรุ่งกานต์ จันทร์คำ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
นางสาววลีรัตน์ ภัทรจินดาวงศ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

   
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 
-ว่าง-
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 
นางสาวนิติรัตน์ ทุ่ยอ้น
เจ้าพนักงานธุรการ

 

   
นายชินโชติ ประทีป ณ ถลาง
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
 
นายเสรี เกลี้ยงเกลา
พนักงานควบคุม
 
นายวิวัฒน์ ก๊กใหญ่
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวนิตยา พลพระ
พนักงานทำความสะอาด

 

 

นางอำไพ ชนะชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 25 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 22
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 137
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 578
  ยอดผู้เยี่ยมชม 5902