Probation News :

IMAGE ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 13/2565
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2565) นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 13/2565... :21
IMAGE การประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season2) ระดับจังหวัด... :30
IMAGE พิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกะทู้
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต โดยนายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต... :61
IMAGE กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันหยุด
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ โดยนางปัทมาภรณ์ นิรภัย... :55

 ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:207
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ 2 - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:51
 เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ - ประกาศเมื่อ..07 พฤศจิกายน 2565 ...:57
 ประกาศกรมคุมประพฤติ - ประกาศเมื่อ..02 พฤศจิกายน 2565 ...:100
 ความหมายของสีในธงชาติไทย - ประกาศเมื่อ..28 กันยายน 2564 ...:2229
  1. แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  2. ประชาสัมพันธ์

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 129 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 25
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 176
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 751
  ยอดผู้เยี่ยมชม 15883