นายพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

กลุ่มยุทธศาตร์และอำนวยการ       กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่

นายนุกูล สุขหิ้น
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
 

 

 

 

นางปัทมาภรณ์ นิรภัย
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายภาคภูมิ พลรัตน์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
  นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

   

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 167 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 26
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 145
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 829
  ยอดผู้เยี่ยมชม 17731