นางอำไพ ชนะชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

กลุ่มสืบเสาะและพินิจ   กลุ่มคุมความประพฤติ
 
นางปัทมาภรณ์ นิรภัย
หัวหน้ากลุ่มสืบเสาะและพินิจ
 
นายนุกูล สุขหิ้น
หัวหน้ากลุ่มคุมความประพฤติ

 

กลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางภีณาธิป ประทีป ณ ถลาง
หัวหน้ากลุ่มแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
 
นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

นางอำไพ ชนะชัย
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 84 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 22
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 137
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 578
  ยอดผู้เยี่ยมชม 5902