เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และเยี่ยมชม ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดภูเก็ต ในโอกาสนี้ได้กล่าวทักทายและเป็นกำลังใจให้กับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และชมรมTO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติภาคใต้ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ ONLINE ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีนายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

 

 

    มี 38 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 46
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 56
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 102
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 258
  ยอดผู้เยี่ยมชม 29934