เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต โดยนายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต นายนุกูล สุขหิ้น หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และอำนวยการ นางปัทมาภรณ์ นิรภัย หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมนำอาหารเช้าและเครื่องดื่มมารับประทานอาหารเช้าด้วยกันก่อนเริ่มการทำงาน พร้อมแต่งกายต้อนรับเทศกาลตรุษจีน แสดงออกถึงการสืบสานการเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้กิจกรรม “กินโกปี๊ Happy Chinese New Year” @คุมประพฤติภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างองค์กร แห่งความสุข ด้านความพอเพียง และแสดงออกถึงความกตัญญู ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” ณ ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8

 

 

 

    มี 67 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 27
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 61
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 663
  ยอดผู้เยี่ยมชม 35499