นายพิพัฒน์  ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

 

กลุ่มยุทธศาตร์และอำนวยการ       กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2

นายนุกูล สุขหิ้น
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
 

 

 

 

นางสาวเกษราภรณ์ ไกรศรพรสรร
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 

นางปัทมาภรณ์ นิรภัย
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นายภาคภูมิ พลรัตน์
พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
  นางสาวจุไรรัตน์ นิยมเดชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

   

 นายพิพัฒน์ ว่องธีรกิจโกศล
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต

    มี 40 ผู้มาเยือน และ ออนไลน์

  ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
  ผู้เยี่ยมชมเมื่อวานนี้ 24
  ผู้เยี่ยมชมสัปดาห์นี้ 102
  ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้ 922
  ยอดผู้เยี่ยมชม 19552